logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Fartlek – odvozeno od švédského „fartslek“ – hra s rychlostí.

  • je typickou nepravidelnou formou souvislého střídavého běhu,
  • skládá se z rovnoměrného běhu prokládaného různě dlouhými zrychlenými úseky podle subjektivního pocitu běžce,
  • ostrý fartlek trvá 20 – 30 minut, volný fartlek trvá 40 – 60 minut.

Tento typ běžeckého tréninku představuje souvislý běh různé intenzity a délky. Méně intenzivní část tréninku má charakter zotavení, intenzivnější pak rozvíjí aerobní schopnosti. Důraz je při fartleku kladen na hravost. Fartlek je dobré situovat do příjemné, hezké – oku lahodící, pokud možno zvlněné, kopcovité či horské krajiny, aby člověk mohl vnímat krásu a tím nejen kvalitně potrénovat ale i regenerovat – hlavně na duchu.

Fartlek je příjemnou obměnou aerobního intervalového tréninku, který vám umožní při běhu ve skupině si s ostatními popovídat – ve fázi zotavení, a společně vnímat krásu probíhané krajiny, chce to ale, aby lidé ve skupině měli zhruba stejnou výkonnost.

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Běžecká encyklopedie

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

prohledávání Běžecké encyklopedie


inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků