logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Melatonin

Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Jeho produkce je největší právě během tmy. Je však ovlivněna tím, že během dne „nastřádáte“ světlo. Světlo z přírodního zdroje, ze slunce.

U člověka má melatonin vliv na hypotalamo-hypofyzární systém a vzestup jeho hladiny je spojen s nutkáním ke spánku. Melatonin se podílí na regulaci celoročního rytmu, tj. střídání období léta a zimy. Na sníženou produkci melatoninu má vliv rovněž délka světelného dne. Melatonin, jeho množství, významně ovlivňuje i produkci pohlavních hormonů.

Většina funkcí melatoninu je zprostředkována přes melatoninové receptory, ostatní působení se vysvětluje jeho mimořádnou antioxidační aktivitou. Tímto způsobem patrně chrání jádro a mitochondriální DNA.

Poruchy

Schopnost tvorby melatoninu se s narůstajícím věkem postupně snižuje. Ale i to se dá ovlivnit tím, že člověk pohybuje na denním světle. To je jeden z důvodů zvýšeného výskytu nespavosti ve vyšším věku a u osob se sníženou hladinou melatoninu v krvi. Úprava jeho hladin pak na podkladě klinických studií vede u těchto osob k optimalizaci spánkového schématu a k jeho zvýšené kvalitě.

Snížená hladina melatoninu u pracovníků na nočních směnách je považována za faktor pravděpodobně zodpovědný za zvýšený výskyt rakoviny u nich.

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Běžecká encyklopedie

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

prohledávání Běžecké encyklopedie


inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků