logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Farní charita Cheb

Farní charita Cheb

Farní charita Cheb, založena v roce 1991, je církevní právnickou osobou evidovanou na Ministerstvu kultury ČR. Její služba je metodicky vedena Diecézní charitou Plzeň, jejíž je členem, a najdete ji také v Evidenci nestátních neziskových organizací nebo na portálu Neziskovyky.cz.

obrázek

Dobrovolnické centrum při FCh Cheb, které je organizační jednotkou farní charity, je akreditováno na Ministerstvu vnitra ČR.

Působnost FCh Cheb zahrnuje především město Cheb a jeho nejbližší okolí, ale její služby jsou určeny každému člověku v tíživé situaci, bez ohledu na barvu pleti, sociální postavení, vyznání či přesvědčení.

obrázek

Poslání FCh Cheb

Poslání FCh Cheb je v spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb a s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací a církví v chebském regionu, pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

Z toho vyplývají hlavní úkoly, služby a aktivity:

 • Služby seniorům: Dobrovolníci farní charity působí jako společníci osamělých seniorů v  domovech pro seniory. Vedou s nimi rozhovory a pomáhají jim řešit jejich drobné osobní záležitosti. Při různých příležitostech farní charita těmto seniorům zprostředkovává kontakt s dalšími farníky či širší společností. Je také nabízena dopravní služba starším farníkům.
 • Návštěvy nemocných: Dobrovolníci farní charity doprovázejí nemocné v zařízeních zdravotní či sociální péče nebo v domácnostech, kterým se snaží pomoci především v jejich osobních praktických, psychických i duchovních potřebách, které vážná nebo dlouhotrvající nemoc přináší.
 • Sociální poradenství: Skrze službu Kontaktních místa Charity farní charita pomáhá řešit tíživé životní situace a zprostředkovává kontakt s odbornými subjekty při řešení specifických problémů (např. drogová závislost, náročné situace při výchově dětí, partnerské krize, dluhová problematika).
 • Podpora rodin dětí s postižením: Skrze svépomocnou skupinu Sasanka farní charita nabízí prostor vzájemné podpory, odborného doprovázení či dobrovolnické osobní asistence v domácnostech rodičům dětí s mentálním nebo fyzickým handicapem. Dobrovolníci také u těchto dětí asistují při některých farních akcích.
 • Rozvoj dobrovolnictví: Součástí farní charity je dobrovolnické centrum, jehož hlavním úkolem je lidem, kteří chtějí svůj volný čas věnovat nějaké smysluplné činnost, zprostředkovávat možnosti zapojení se do služby různých neziskových organizací, zařízení sociálních služeb, zdravotnických zařízení, kulturních organizací či sportovních klubů, tyto dobrovolníky k těmto službám či činnostem školit, při jejich výkonu je osobně doprovázet a zajistit jejich bezpečnost. S dobrovolnickým centrem spolupracuje také Úřad práce při hledání možností dobrovolnické služby pro své klienty.
 • Rozvoj hospicové péče: Farní charita spolupracuje s hospicovým hnutím na Karlovarsku a s občanským sdružením Hospic sv. Jiří v Chebu a svými aktivitami se snaží podpořit rozvoj hospicové a paliativní péče (tj. péče o nevyléčitelně nemocné a umírající), a to především v přirozeném prostředí jejich vlastních rodin (domácí hospicová péče), ale i v rámci stávajících zdravotnických zařízení (LDN, nemocnice) či v případně v budoucnosti vzniklých specializovaných zařízeních (hospic).

obrázek

Způsoby financování farní charity:

 • Dotace MV ČR – na letošní rok se nám bohužel nepodařilo získat tuto dotaci, která v minulých letech pokrývala velkou část nákladů provozu FCh
 • Grant na celoroční činnost z Města Cheb
 • Tříkrálová sbírka – část výtěžku z celostátně organizované sbírky určené na pomoc lidem v tísni
 • Postní dar – sbírka chebských farníků v předvelikonoční době
 • Příspěvky kruhu přátel Farní charity Cheb
 • Výtěžek z benefiční akce Poutní maraton

obrázek

Finance, které se nám podaří sehnat, potřebuje FCh především:

 • na rozvoj svých projektů a služeb
 • na rozvoj a provoz Dobrovolnického centra – zajištění dobrovolníků pro vlastní i partnerské projekty, jejich pojištění, školení a supervize
 • na činnost Kontaktního místa Charity v oblasti dluhové problematiky a finančního vzdělávání, poradenství rodinám nemocných a umírajících a poradenství v tíživé životní situaci
 • na sociální výpomoc lidem v náhlé, jinak neřešitelné krizi

Možná nás chcete podpořit – a možná jen nevíte jak

Protože se nám nepodařilo získat pro tento rok dotace z MV ČR, je finanční rozpočet FCh na tento rok značně omezen. Abychom mohli dosavadní služby i nadále zajišťovat a dále rozvíjet, jsme nuceni hledat další zdroje financování, které by nám i do budoucna pomohl nebýt tolik závislí na státních dotacích. Proto bychom se rádi obrátili na každého z Vás a požádali o finanční podporu.

V případě, že se k tomu rozhodnete, můžete své příspěvky posílat buď přímo na účet Farní charity Cheb, č. 220 699 597 / 0300, var. symbol 2100 (podpora služeb farní charity obecně), 2200 (podpora dobrovolnictví), 2303 (Poutní maraton), nebo složit v hotovosti na Kontaktním místě FCh v Chebu, Kostelní náměstí 15. Když do zprávy pro příjemce napíšete svá data, můžeme vám vystavit potvrzení o daru, na základě kterého si jej můžete nechat odečíst od základu daně.

Za jakoukoliv podporu jsme vděčni, za jakýkoliv obnos Vám děkujeme.

Všechny další informace, které by Vás mohly zajímat, najdete na našich stránkách, kde najdete také Výroční zprávu FCh za rok 2010 s podrobným přehledem hospodaření.

Mgr. Petr Hruška, Th.D.
ředitel Farní charity Cheb
tel. 608 656 557
charita@farnostcheb.cz

Petr Hruška foto
 • přečteno: 21974/21606×
Farní charita Cheb Farní charita Cheb Farní charita Cheb Farní charita Cheb

Hodnoť článek

5 z 5 hvězd líbí se mi (6 hodnocení)

Bookmark and Share

Vložit komentář Vložit komentář

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Pomáhej během

všechny články Pomáhej během

Anketa – hlasuj i ty!

kde se diskutuje

 • Běžecká škola, jak ji znáte, se stěhuje do archivu : Gratuluji k takovému výkonu a do dalších let držím palce. Ať se daří a vaše články učiní šťastný…»
 • Když je třeba – ZASTAV, když je třeba – BĚŽ DÁL : Miloši díky za další rady. Moc mě to pomáhá při mém běhání. »
 • Křížem krážem Karlovarským krajem : Jenom si dovolím takové drobné doplnění: vložené video „O běhání pro zdraví i pro…»
 • Běh mi zachránil život : Po x letech jsem opět narazila na tento příběh. Příběh, který změnil i mě život jakožto těžkému…»
 • Kurz – Instruktor kondičního běhu : Dobrý den, budete pořádat kurzy teď na podzim 2020. Nebo můžete doporučit kde je to možné? Zajímá…»

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků