logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

David Heneberg – Jaká by měla být „ideální" běžecká bota?

David Heneberg – Jaká by měla být „ideální" běžecká bota?

Dnes z trošku netradičního pohledu fyzioterapeuta, maséra, jogína a běžce Davida Heneberga

Davide, na přání Miloše přeposílám otázku, kterou jsme před časem položili dovozcům běžeckých bot a odborníkům, kteří se zabývají pohybovým aparátem běžců. Na našich webových stránkách už jsme uveřejnili několik vyjádření a další ještě přijdou.

Já si ale myslím, že bychom s vámi mohli celou problematiku pojmout trošku jinak – spíš z té „třetí" strany – tedy už ne, jaká by měla být ta „ideální" běžecká bota, ale spíše ve smyslu, s jakými problémy k vám běžci chodí a jestli jste schopen s nimi eventuelně vyklíčovat, jestli vznikly chybným výběrem bot, nesprávným běžeckým stylem, zkrácenými svaly, špatným držením těla... Můžete mi prosím říci váš názor na tuto problematiku?

S jakými problémy k vám běžci chodí?

Dříve, než odpovím na vaši otázku, se s vámi podělím o pohled na svou práci, kterou vnímám jako cestu k získání rovnováhy a harmonie ve svém životě. K dosažení tohoto stavu využívám technik jógy, které kombinuji s technikami moderní fyzioterapie a masáží, a to jak v práci se sebou samým, tak v práci s klienty.

Co se mé vlastní „běžecké praxe" týká, mám za sebou tři maratony (3:40 – 4:10) a poslední dva roky běhám velmi málo, z běžeckého pohledu soustavného tréninku téměř vůbec.

Běhání je pro mě především forma dynamické relaxace a jistého druhu „meditace" – tedy nástroj k účinnému prohloubení vnímaní vlastního těla a možností intenzivní zpětné vazby při práci s vlastní myslí.

Z těchto důvodů často své klienty motivuji k tomu, aby s běháním začali a právě v období „zrodu běžce" je nesmírně důležitá podpora a motivace.

Z tohoto postoje vyplývá, že nejsem primárně zaměřen na „sportovní fyzioterapii“, tedy výhradně na práci se sportovci, tedy většinou na zvýšení fyzického výkonu. Naopak, jsem zastáncem „běhání pro běhání“, tedy běhání pro radost. Ale samozřejmě všech výkonnostních běžců a sportovců si velmi vážím a rád s nimi pracuji. Možná právě setkání těchto dvou tak odlišných pohledů nabízí hlubokou vzájemnou inspiraci.

Běžci ke mně většinou přicházejí s bolestmi zad, především v oblasti bederní a krční páteře, a dále pak s únavou a „stresem“. A právě stres – „nemoc moderní doby" – se výrazně promítá do touhy a „potřeby" vyššího výkonu, což vytváří začarovaný kruh.

Dnes je nám všem stále jasnější, že vnější svět je odrazem či projekcí našeho světa vnitřního a že „nemoc" je nástroj vesmíru, jak znovunastolit ztracenou rovnováhu. Proto stále více chápeme, že problémem je naše mysl a že „uzdravení" souvisí se změnou způsobu našeho myšlení, či alespoň s přehodnocením některých našich postojů. V tomto kontextu se tedy dá běhání chápat jako účinný nástroj vnitřní transformace.

Jste schopen vyklíčovat, jestli problémy vznikly chybným výběrem bot, nesprávným běžeckým stylem, zkrácenými svaly, špatným držením těla…?

Člověk je otevřený dynamický systém, který funguje více v jednom ze dvou režimů. Jedná se o režim synergie – spolupráce a režim antagonismu, tedy nespolupráce až „konfliktu“.

V režimu synergie spolu jednotlivé úrovně člověka „kamarádí" a vzájemně se podporují a posilují. Tedy na úrovni řízení a mysli jste klidní a v „pohodě“, bez strachů a úzkostí, řízení je ekonomické a efektivní – to se projevuje výhodnější svalovou koordinací – přesnějšími pohyby a menší únavou, na úrovni vnitřních orgánů je jejich práce a fungování v rovnováze.

V tomto režimu tedy „máte" výhodnější běžecký styl, svalový systém je ve stavu svalové rovnováhy – tedy nemáte zkrácené svaly a dosahujete optimálního držení těla. Samozřejmě jste schopni „pronikavějšího pohledu a bystřejšího úsudku“, a tak i za pomoci rozvinuté intuice vyberete vhodnou obuv.

V případě režimu antagonistického se systém začíná pomalu sypat a zvyšování zátěže a výkonu je pro něj ohrožením…

Kvalitní terapie je tedy procesem OPTIMALIZACE celého systému vzhledem k jeho krátkodobým a dlouhodobým možnostem. Klíčovou roli zde má POSTURÁLNÍ TERAPIE – tedy optimalizace držení těla, ze kterého vychází kvalitní pohyb. Zásadně řeší kvalitu opory – svaly se nám řetězí od bodu opory – tedy kvalitu došlapu, tedy i vhodnost určitého typu obuvi. V této otázce existují různé názory a je důležité si vybrat to, co je člověku blízké a co více zapadá do jeho světonázoru.

Závěrem je třeba připomenout, že stav našeho života je dán stavem naší mysli a že „vše je v hlavě“. Proto přeji všem běžcům radostné běhání, ať již amatérské, či výkonnostní, hlavně žádné utíkání, protože sám sobě člověk neuteče.

Dana Škorpilová foto
  • přečteno: 23805/23123×, 1 komentář

Hodnoť článek

3 z 5 hvězd dobré (11 hodnocení)

Bookmark and Share

Vložit komentář Vložit komentář

Miloš | 27. 7. 2011 8.07 hod. | 88.101.124.xxx
Ideální běžecká bota existuje. Je to taková bota, v níž se vám dobře běží a ve které se vám kromě naprostého úletu, nic nestane.

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

seriál Běžecké boty

Anketa – hlasuj i ty!

kde se diskutuje

  • Když je třeba – ZASTAV, když je třeba – BĚŽ DÁL : Miloši díky za další rady. Moc mě to pomáhá při mém běhání. »
  • Křížem krážem Karlovarským krajem : Jenom si dovolím takové drobné doplnění: vložené video „O běhání pro zdraví i pro…»
  • Běh mi zachránil život : Po x letech jsem opět narazila na tento příběh. Příběh, který změnil i mě život jakožto těžkému…»
  • Kurz – Instruktor kondičního běhu : Dobrý den, budete pořádat kurzy teď na podzim 2020. Nebo můžete doporučit kde je to možné? Zajímá…»
  • Nenechte se nachytat při výběru běžecké obuvi či běžeckého oblečení. Neplatí, že nejdražší rovná se nejlepší : Naprosto souhlasím. Fakt nezáleží na tom, jestli je oblečení drahé nebo levné. Hlavně musí být…»

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků