logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pozvánka na 10. ročník Františkolázeňské 24 hodinovky

Nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pozvánka na 10. ročník Františkolázeňské 24 hodinovky

Letos jsem si poprvé na cestičkách v lázeňském parku vykroužil jedenáct koleček – jistě, bylo to málo, ale i to málo stačilo, abych si uvědomil jedinečnost tohoto běhu. Vždyť vlastně nešlo o závod ani o soutěž v pravém slova smyslu. Pravda, výsledné pořadí se měřilo počty naběhaných kilometrů. Nicméně zápis v tabulce asi nebyl tím rozhodujícím důvodem, proč v parku běhalo (nebo chodilo) tolik lidí.

Tento článek vyšel na Běžecké škole 6.12.2011

Ale k věci – když jsem tam tak pomalu kroužil a byl předbíhán rychlejšími běžci, vytanulo mi na mysli Coubertinovo heslo: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Řekl jsem si, že by Pierre de Frédy, baron de Coubertin (tak opravdu zní jeho celé jméno) měl asi radost, kdyby se do parku vydal na procházku. A současně jsem si uvědomil, že ani nevím, kdy a kde Pierre de Coubertin své okřídlené rčení vlastně vyslovil. Následující den jsem zasedl k internetu. Dovolím si vám představit výsledek svého mnohahodinového surfování. Historie výroku je opravdu zajímavá.

Píše se rok 1894 a Coubertin má 16. listopadu v Aténách na půdě Parnasské literární společnosti jeden ze svých mnoha projevů na podporu obnovení Olympijských her. Díky svému klasickému vzdělání samozřejmě zná řeckou mytologii a kromě jiných jazyků umí i latinsky. Četba Ovidiových Metamorfóz patřila v dobách jeho školní docházky k povinné literatuře. A tak je mu souboj Herkula s Acheloem, o kterém se píše v Deváté knize, důvěrně známý. V souboji je Achelous poražen a svoji porážku komentuje slovy: „Nec tam turpe fuit vinci quam contendisse decorum est" („Nebylo tolik potupné být poražen, neboť řádně proběhl boj“). Coubertin prosazuje, aby se první moderní olympijské hry v roce 1896 konaly právě tam, kde v roce 776 před Kristem vznikly, tedy v Řecku. Řecké království je v roce 1894 nesmírně chudé s nepatrným počtem výkonných sportovců. Řečtí ekonomové se ptají, kde by na to vzali peníze, řečtí sportovci zase, kolik by si vůbec mohli odnést vavřínových věnců a řečtí politici mají strach z fiaska. A v této atmosféře všeobecných obav pronáší Coubertin ve svém projevu, obraceje se k řeckým vlastencům, zárodek svého budoucího slavného hesla: „Le déshonneur ne consisterait pas ici à être battu; il consisterait à ne pas se battre“. („Hanba by tady nespočívala v porážce, spočívala by v nebojování“). Souvislost s řeckou mytologií je zřejmá – každý jistě uzná, že být poražen Herkulem přece nemůže být žádnou hanbou. Coubertinovi to vyšlo, první obnovené olympijské hry se v roce 1896 v Aténách konaly.

Jsme v roce 1908. V Londýně právě probíhají v pořadí již čtvrté olympijské hry. Mezi americkými a anglickými sportovci dochází k častým konfliktům ve výkladu pravidel. V této napjaté atmosféře v neděli 19. července vystupuje v Katedrále svatého Pavla, kam byli pozváni jak američtí atleti, tak olympijští činitelé, americký biskup z Pennsylvanie Ethelbert Talbot. Snaží se konflikt hasit. Pronáší kázání, ve kterém parafrázuje apoštola Pavla. Kromě jiného v něm říká: „The only safety after all lies in the lesson of the real Olympia – that the Games themselves are better than the race and the prize. St. Paul tells us how insignificant is the prize. Our prize is not corruptible, but incorruptible, and though only one may wear the laurel wreath, all may share the equal joy of the contest“. („Jediná jistota konec konců tkví v odkazu opravdové Olympie – a to, že samotné Hry předčí závod a cenu. Svatý Pavel nám říká, jak bezvýznamná je cena. Naše cena není pomíjející, ale nepomíjející a i když pouze jeden si může odnést vavřínový věnec, všichni se mohou podělit o společnou radost ze soutěže“. [Poznámka – jde o narážku na první dopis apoštola Pavla Korintským (1 Kor 9,24-26)].). Pět dní poté, v pátek 24. července, pořádá anglická vláda banket, na kterém je přítomen ve funkci předsedy Mezinárodního olympijského výboru i Pierre de Coubertin. Právě den před tím došlo k zatím vůbec nejzávažnějšímu konfliktu – v běhu na 400 m byl diskvalifikován Američan John Carpenter a američtí běžci pohrozili bojkotem. Coubertin vystupuje s dlouhým projevem, ve kterém se kromě jiného na obecné rovině vrací k proběhlému incidentu a kde ujišťuje přítomné, že ani antické olympijské hry nebyly prosty podobných excesů. A pokračuje takto: „Dimanche dernier, lors de la cérémonie organisée à Saint Paul en l`honneur des athlètes, l`évèque de Pennsylvanie l`a rappelé en termes heureux; l`important dans ces Olympiades, c`est moins d`y gagner que d`y prendre part. Retenons, Messieurs, cette forte parole. Elle s`étend à travers tous les domaines jusqu` à former la base de la philosophie sereine et saine. L`important dans la vie, ce n`est point le triumphe mais le combat; l`essentiel ce n`est pas d`avoir vaincu mais de s` être bien battu“. („Minulou neděli to při obřadu pořádaném v [Katedrále] svatého Pavla na počest atletů připomněl šťastnými výrazy pennsylvánský biskup; méně důležité v těchto olympiádách je v nich vyhrát než se jich zúčastnit. Zapamatujme si, pánové, toto silné slovo. Zahrnuje všechny obory, až vytváří základ průzračné a zdravé filozofie. Důležité v životě, to vůbec není triumf ale zápas; podstatné není zvítězit, ale dobře odvést boj“.)

Čtenář (a konec konců i tehdejší posluchač Coubertinova projevu), který nezná obsah Talbotova kázání, okamžitě uvěří, že Talbot větu „méně důležité v těchto olympiádách je v nich vyhrát než se jich zúčastnit" opravdu řekl. To je ovšem hluboký omyl. Talbot nic takového neřekl. Coubertin pouze velmi volně interpretoval význam kázání. Tato neznalost zapříčinila, proč Coubertin byl (a stále je) řadou coubertinologů považován za plagiátora uvedeného výroku. Ne, Pierre de Coubertin je opravdovým autorem toho, co řekl. Navíc významová podobnost s jeho obratem „Hanba by tady nespočívala v porážce, spočívala by v nebojování" z roku 1894 je více než zřejmá. Dnes se můžeme už jen dohadovat, proč se v roce 1908 na Talbota odvolával. Coubertin byl výborným řečníkem. Jeho projevy jsou dlouhé, plné řečnických obratů, v nichž Coubertin jakoby ustupuje ze scény a často podporuje své názory výroky slavných osobností. Což by vysvětlovalo i tuto konkrétní situaci, kdy svá slova vložil do úst někoho jiného, který sám řekl něco podobného, a tím dosáhl požadovaného řečnického efektu.

Jisté je, že jeho výrok vstoupil do obecného užívání už za jeho života a v průběhu let se postupně měnil při stálém zachovávání svého významu. Ke změnám ve znění konec konců přispěl i sám Coubertin, což je možné dokladovat jeho gramofonovou nahrávkou, která byla použita v roce 1936. V tom roce se v Berlíně konaly jedenácté olympijské hry. Při slavnostním zahájení Coubertin chyběl, ale z gramofonové desky se ozval jeho hlas. Dle dobového písemného přepisu nad stadionem zaznělo: „L`important aux Jeux Olympiques n`est pas d`y gagner mais d`y prendre part; car l`essentiel dans la vie, ce n`est pas tant de conquérir que de bien lutter“. („Důležité na olympijských hrách není v nich vyhrávat, ale zúčastnit se jich; neboť podstatné v životě, to není tolik porážet jako dobře zápasit“.) Jak je patrno, sám Coubertin mění slova i gramatiku. Význam ale zůstává stále stejný až do dnešních dní. Následujícího roku Pierre de Frédy, baron de Coubertin, zakladatel moderních olympijských her, umírá v Ženevě. Je zde pohřben a jeho srdce je přeneseno do jeho milované Olympie.

Co říci závěrem? Snad hlavně to, že rčení „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se" je jen významovou zkratkou původního Coubertinova výroku – nutno přiznat, že zkratkou hluboce moudrou. Takže až budeme za rok ve Františkových Lázních opět běhat (nebo chodit) po lázeňském parku, můžeme se touto zkratkou řídit.

P.S.
V překladech jsem se snažil o co největší přesnost, a to i na úkor stylistiky. Ovšem stylisticky přijatelný překlad by nevystihl rozdíly v jednotlivých Coubertinových formulacích. Formulace z roku 1908 je zřetelně rétoricky složitá. Francouzštinářům jistě neunikne, že formulace z roku 1936 byla vyslovena podstatně civilněji asi tak, jak by se vyjádřil i dnešní Francouz.

Miloš Králíček foto
  • přečteno: 20956/20167×, 4 komentáře

Hodnoť článek

5 z 5 hvězd líbí se mi (16 hodnocení)

Bookmark and Share

Vložit komentář Vložit komentář

MichalCh | 6. 12. 2011 21.09 hod. | 46.13.59.xxx
Jinak dnes jsem se skvěle pobavil na těchto stránkách Google reklamou, která běžela na vrchu článků: "Luxusní Maledivi soukromým letadlem už za 4 000 000 Kč"! :-)
No vidíš Miloši a ty nabízíš Luxusní běžecká soustředění za 4000 Kč, zbytečně levné, ne? :-)

MichalCh | 6. 12. 2011 17.17 hod. | 95.129.100.xxx
Mně se v tomhle smyslu nejvíc líbil výrok amerického tenisty Jimmyho Connorse, který je asi někde uprostřed mezi předchozími dvěma postoji: "Výhrát zápas (závod) je nejlepší věc na světě, nevyhrát zápas (závod) je druhá nejlepší věc na světě."
;-)

12honzade | 6. 12. 2011 13.22 hod. | 195.113.13.xx
Hezky prehled! DIK!
Za sebe bych chtel rici, ze je vazba vitezstvi/ucast ponekud zmatena..Je otazka, jak si kdo definuje vitezstvi a jak si kdo definuje ucast:). Napriklad moje "vitezstvi" muze byt pro nekoho ve skatulce ucast a treba i naopak:), Samozrejme zavodaky zene vpred ta vidina bedny, o tom zadna..V tom ma ll urcite pravdu, ale dostat se na olympiadu muzou uz jenom ti, kteri pred tim "zvitezili", tak nevim:)... to by znamenalo, ze ucast (chapana v tomto clanku) je jen reflexi predchozich vitezstvi.
To me na tom vyroku mate:). MSF! 12:)

ll | 6. 12. 2011 8.41 hod. | 90.180.58.xxx
Odmala nás učily skromnosti a vtloukali nám do hlavy hesla o kterách se zde píše. Ale vnitřně jsme blíže heslu "není důležité zůčastnit se ale zvítězit" Jen se to bojíme vyslovit . Ten kdo jde do závodu jen se zůčasnit nikdy nevyhraje. Ten kdo trénuje jen pro to aby se zůčasnil nikdy nevyhraje. Ten kdo by šel do bitvy jen bojovat většinou umře . Vítezství je v hlavě a v hlavě musí začinat . Copak by byl tak slavnyý běh po parku kdyby se nakonec nevybralo pro charitu ? Ano zní to šíleně ale chci tim říc že mi nekdy hesla jako "neni dulezité zvítězit ale zůčastnit se " prijdou jako hesla pro davy aby makaly a něco delaly bez potřeby odměny (vítězství)
Copak by někdo chtěl jen bojovat s nemocí bez potřeby zvítězit.
Takže trosku sebevědomí .
Já jen že se na věci dá dívat z obou stran.
Nebylo to nic proti nikomu :))

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

seriál Františkolázeňská 22hodinovka pro Joker

Život kolem nás

všechny články Život kolem nás

Anketa – hlasuj i ty!

kde se diskutuje

  • Běžecká škola, jak ji znáte, se stěhuje do archivu : Gratuluji k takovému výkonu a do dalších let držím palce. Ať se daří a vaše články učiní šťastný…»
  • Když je třeba – ZASTAV, když je třeba – BĚŽ DÁL : Miloši díky za další rady. Moc mě to pomáhá při mém běhání. »
  • Křížem krážem Karlovarským krajem : Jenom si dovolím takové drobné doplnění: vložené video „O běhání pro zdraví i pro…»
  • Běh mi zachránil život : Po x letech jsem opět narazila na tento příběh. Příběh, který změnil i mě život jakožto těžkému…»
  • Kurz – Instruktor kondičního běhu : Dobrý den, budete pořádat kurzy teď na podzim 2020. Nebo můžete doporučit kde je to možné? Zajímá…»

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků