logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

REVOLUCE POHYBU – ŽIVOTA BĚH

REVOLUCE POHYBU – ŽIVOTA BĚH

Člověk byl zrozen k pohybu. V přírodě (v životě) přežívá jen to, jen ten, kdo se hýbe, kdo jde stále vpřed.

Tento článek vyšel na Běžecké škole 1.7.2012

Rychlá navigace [zobrazit]

Obsah [skrýt]

 1. ŽIVOT JE HRA KDE JEVIŠTĚM JE CELÝ SVĚT
  1. Revoluce pohybu
 2. HLAVOU TO ZAČALO – HLAVOU BY TO NEMĚLO SKONČIT

Běh je návrat ke kořenům člověka, ke kořenům vzniku lidstva, proto jsme společně s dalšími přáteli nazvali program na „záchranu" člověka: REVOLUCE POHYBU.

Paradoxem života člověka je, že byť má pocit, že se pořád někam žene, aby stíhal tempo doby, tak sedí. Sedí doma, sedí v autě, sedí v kanceláři, sedí na poradách a jen zlomek času – a to ještě jen někteří – se věnuje pohybu. Přitom základním motorem života je pohyb. Tímto paradoxem začíná konec existence člověka na zemi, neboť člověk ve svém „pohybu" ustrnul – zůstal sedět na zadku!

Škola hrou – hlásal génius výchovy Jan Amos Komenský. Co z jeho odkazu dnes ve školství zůstalo? Zhola nic. Proto není divu, že se děti a ani učitelé do školy netěší – jít do školy je pro většinu z nich za trest. Přitom v dávné minulosti školy nebyly. Děti se učily své dovednosti od nejlepších. Muži od nejlepších lovců, ženy od svých matek. Vše se dělo za pohybu, protože rod byl v pohybu – sledoval koloběh přírody, sledoval migrující stáda, aby u nich našel obživu. Škola byla skutečnou hrou – hrou života a kdo ji odmítal hrát, postavil se sám mimo společnost a většinou nepřežil – zemřel.

Dnes je škola povinností, její forma se přežila, nevychovává k životu, vychovává k povrchnosti – nauč se zadanou látku, nejlépe slovo od slova, protože ani učitelé nerozumí plně tomu, co učí, a když žák zamění slovo za slovo, ztratí nit (učitel), tudíž žák udělal chybu – neudělal to, co po něm učitel požaduje – papouškování. Dříve byl učitel společností ctěn – pomáhal ji zušlechťovat, rozvíjet. Dnes je učitelské povolání na spodních příčkách společnosti – proč asi?

ŽIVOT JE HRA KDE JEVIŠTĚM JE CELÝ SVĚT

Člověk vymýšlí stále nové – dokonalejší technologie, aby urychlil tok přenosu informací – a to k čemu? K tomu, aby přimrzl svým zadkem na své židli, aby nemusel udělat byť jediný krok a mohl řídit svět. Pokud toto bude pokračovat dál, ovládne svět ten nejtučnější zadek.

Revoluce pohybu

Revoluce pohybu znamená sesadit postupně jednoho tlusťocha za druhým z jeho pozice, aby se opět na místě, kde svým zadkem vytlačoval díru do matičky Země, mohla zelenat tráva, mohl vyrůst strom, mohl člověk žít a běhat.

Revoluce pohybu je revolucí v pravém smyslu slova REVOLUCErevolta, vystoupení proti zavedeným pořádkům.

Revoluce pohybu však nemá v programu bořit, tedy bořit pomníky, pálit knihy, trhat obrazy, protože toto vše vzniklo tam, kde nějaký pohyb byl, jsou to připomínky doby, kterou si člověk musel projít, aby zjistil – TUDY CESTA NEVEDE!

Revoluce pohybu nestaví člověka proti člověku, i když by se mohlo zdát, že staví hubeňourky proti tlusťochům. Tlusťoch je v Revoluci pohybu jen symbol – symbol strnulosti (ustrnutí), přičemž známe mnoho lidí, kteří byť širších rozměrů, se dokáží pěkně otáčet a být druhým prospěšní. O váze to není, je to o strnulosti, o ustrnutí, o zakonzervování. Přičemž jako každá konzerva, tak i vše, co je jednou zakonzervováno, se musí zákonitě jednou zkazit, nic nelze uchovat na věčnost, tak jak je, to je zákon přeměny energie v jinou formu energie, zákon přeměny hmoty v jinou formu hmoty... Ano, JE TO ZASE O POHYBU – O VYVÍJENÍ SE.

Revoluce pohybu řeší a to zcela nenásilně, nepovažujete-li za násilí, že sedící se musí zvednout ze svých židlí a začít se opět, jako v dávné minulosti, pohybovat vpřed, sociální a zdravotní systémy.

Člověk, který se hýbe, je schopný se lépe o sebe postarat než ten, kdo pořád sedí a tím pádem mu v mozku raší roupy, jak to zaonačit, aby ten svůj zadek nemusel už nikdy zvednout. Problém je, že Příroda to zaonačila tak, že člověka stvořila k pohybu, a když se tento přestane ve zdravé míře hýbat, tak onemocní.

Onemocní jeho tělo, onemocní jeho duch, onemocní jeho duše. Takový člověk pak má pocit, že se o něj musí všichni ostatní postarat, protože mu nikdo neprozradil, že: CHCEŠ-LI BÝT ZDRAVÝ, MUSÍŠ SE HÝBAT!

Revoluce pohybu nezbrojí ani proti moderním technologiím, neboť ty jsou samou podstatou vývoje jiné formy života a byly vyvinuty, respektive Příroda nám umožnila na ně přijít proto, aby učinily život na zemi pro všechny formy života přirozenější. Aby se člověk mohl vrátit k tomu, že ŽIVOT JE HRA.

HLAVOU TO ZAČALO – HLAVOU BY TO NEMĚLO SKONČIT

Jak už bylo řečeno – Člověk byl stvořen k pohybu. Tím, že se člověk postavil na zadní, získal vytrvalost, naučil se lépe využívat kyslík, což mělo vliv na rozvoj jeho mozku. Tím se začal odlišovat od ostatních tvorů obývajících Zemi. Naučil se je ochočit, naučil se je chovat, tím se změnil jeho způsob života – z jeho života se začal vytrácet pohyb, začal ztrácet kontakt s Přírodou – začal fyzicky a duchovně degenerovat – výsledkem je současný stav Světa, který člověk „ovládá“.

Byl-li člověk zrozen k běhu, byla-li člověku dána schopnost přemýšlet – snít a přeměňovat sny ve skutečnost, pak je třeba se zeptat – PROČ?!

 • Aby ovládl ZEMI?
 • Aby ovládl ŽIVOT na ZEMI?
 • Aby se stal PÁNEM SVĚTA?
 • MÁ SE STÁT PŘÍRODA VAZALEM ČLOVĚKA – MÁ MU SLOUŽIT?

To by se určitě některým lidem líbilo. Možná byl člověk skutečně vybrán, aby se stal hospodářem (správcem) země, rozhodně ne však jejím vládcem!

Jestliže lidská hlava přivedla člověka a vlastně celou Zemi na pokraj konce života na ZEMI, pak by měla také být tím, co ve spojení s DUCHEM PŘÍRODY pomůže člověku nasměrovat jeho myšlenky, jeho sny zpět ke kořenům, k době, kdy člověk byl jen jedním z mnoha tvorů obývajících Zemi.

zpět ke kořenům života na Zemi, zpět ke kořenům života člověka na Zemi, vede skrze běh – pohyb, který byl člověku dán, aby přežil. Který byl člověku dán, aby se naučil vnímat Přírodu všemi smysly. Který byl člověku dán, aby se stal průsečíkem – spojnicí mezi Zemí a Universem. V kontextu toho se energie Přírody, energie Universa vrátí ke svým zdrojům – proč jinak by člověka tak povznášel, proč jinak by byl běh tím nástrojem, který člověku pomáhá zbavovat se tíže (přebytečné váhy). A KAM JDE TA SPÁLENÁ ENERGIE, V CO SE PŘEMĚŇUJE, KDYŽ NE ZPĚT V ENERGII ZEMĚ – V ENERGII UNIVERSA – V ENERGII PŘÍRODY?

Až znovu vyběhnete – vyjdete na své cesty, přemýšlejte nad těmito otázkami, staňte se součástí nové doby. Doby, kdy člověk bude tím, k čemu byl vybrán – Hospodářem Země, ne jejím vládcem!

zas někdy, někde

Autorem fotografie „Zas někdy" je Vladimír Dančo

Miloš Škorpil foto
REVOLUCE POHYBU – ŽIVOTA BĚH

Hodnoť článek

5 z 5 hvězd líbí se mi (22 hodnocení)

Bookmark and Share

Vložit komentář Vložit komentář

penzista | 1. 7. 2012 18.30 hod. | 89.102.188.xxx
Dělal jste někdy učitele?

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Život kolem nás

všechny články Život kolem nás

Anketa – hlasuj i ty!

kde se diskutuje

 • Běžecká škola, jak ji znáte, se stěhuje do archivu : Gratuluji k takovému výkonu a do dalších let držím palce. Ať se daří a vaše články učiní šťastný…»
 • Když je třeba – ZASTAV, když je třeba – BĚŽ DÁL : Miloši díky za další rady. Moc mě to pomáhá při mém běhání. »
 • Křížem krážem Karlovarským krajem : Jenom si dovolím takové drobné doplnění: vložené video „O běhání pro zdraví i pro…»
 • Běh mi zachránil život : Po x letech jsem opět narazila na tento příběh. Příběh, který změnil i mě život jakožto těžkému…»
 • Kurz – Instruktor kondičního běhu : Dobrý den, budete pořádat kurzy teď na podzim 2020. Nebo můžete doporučit kde je to možné? Zajímá…»

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků