logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Ze zápisníku běžeckého kacíře 2 – o běhu, vědě a pokroku

Ze zápisníku běžeckého kacíře 2 – o běhu, vědě a pokroku

Zdravím Tě, ctěný čtenáři, žádaje Tě zároveň o prominutí. Znovu se cítím poněkud nesvůj, zamořuji-li tento prostor, věnovaný aktivnímu životnímu stylu, příspěvkem z oblasti, která zde vůbec není zastoupena – neboť stránky jsou namapovány dle výkonnostních běžeckých kategorií s počátkem v sekci „Běžec Začátečník“, nikoli v sekci „Chodec Tydýt“.

Proto bych rád začal ospravedlněním, proč Tě nutím podruhé vstoupit do stejné řeky, když už zveřejnění prvního článku bylo spíše důsledkem známé laskavosti pana Škorpila, než příspěvkem k seriózní běžecké tematice, zahrnující jinak i tak specializované výrazy jako „trénink" nebo „běžecká obuv."

Byl jsem nicméně opakovaně konfrontován okolím se dvěma výtkami k prvnímu vyprávění a žádostmi o jejich nápravu.

Jednak jsem prý lajdácky přeskočil asi půlroční období, na jehož počátku je zoufalá, leč divácky velmi úspěšná třesoucí se organická hmota vzdáleně humanoidních rysů, vzniklá v důsledku absolvování prvního běžeckého tréninku po patnácti letech vyznávání hesla „chvat – mozku zkrat“, a na jejím konci pak již alespoň něco jako poloběžec-aspirant.

Pro mě zcela nečekaně se také objevila otázka, související s evoluční předurčeností mužů k běhu – nechápu, kde jsem nevědomky toto téma otevřel, ale je jistě zajímavé a snad bychom jím mohli příště tyto zápisky uzavřít.

Nyní však zpět k otázce, jak je vlastně možno se ze stavu „běh je nedoceněným druhem tortury" dostat do stádia „sice mi to nejde, ale v podstatě si to užívám.“

Pouze a jedině díky vědě, přátelé! Důsledným pozorováním příčin a následků, které jsem zaznamenal při svých běžeckých pokusech, jakož i jejich následnou a odbornou vědeckou analýzou, dospěl jsem k následujícím poznatkům, jejichž zveřejněním má práce zde končí – a práce pana Škorpila naopak začíná, neb kdo se bude důsledně těmito postuláty řídit, dosáhne kýžené nirvány, oné vysněné a nesmírně vzdálené, o to však lákavější mety Běžec – Začátečník.

Pro ostatní, kteří již této mety dosáhli, je pak seznam příjemnou připomínkou pokroku, kterého se jim již podařilo dosíci…

S výjimkou oné části o lehkých drogách jde o pokusy ryze osobní, tudíž neručím za jejich univerzální platnost, přesto se domnívám, že jde o rady vesměs dobré…

 1. Entuziasmus a nedočkavé nadšení jsou úžasná věc! Jsou ale okamžiky, kdy by ho člověk býval rád vyměnil za lépe zavázanou tkaničku.
 2. I s hlavou v oblacích je vhodné sem tam pohlédnout pod nohy. Běh je skutečně rychlou cestou ke shození nějakého toho kila! Ale shodit jich všech devadesát najednou a probrat se pak na chodníku – to není cesta opravdového běžce! Ostatně, a to ještě v tom lepším případě, všechna kila záhy opět povstanou...
 3. Výklad slova „furiant" se liší dle nářečí. Než dle poučky, že běžec je v podstatě tvor hravý, vyzveš zkušenější kolegy poprvé k běžeckému mači, domnívaje se, žes již sdostatek pokročil v tréninku, pomni, že dle Žižkovského všeslovníku naučného slovo „furiant" překládáme někdy též jako „nebetyčný blb, který už by měl mít při svém věku rozum“. Přesný výklad termínu se dále mírně liší dle toho, jak fyzicky náročnou aktivitu máte naplánovanou na zítřek. (A pozítří, a ten den potom, a… a tak vůbec…)
 4. Je vhodné již svým zjevem dát svému okolí jasný signál, že navzdory výrazu v obličeji jste sportovec, užívající si svého koníčka. Příliš improvizovaný oděv nebo příliš mnoho předmětů, které s sebou pro všechny případy vláčíte v batohu, mohou způsobit nemilé nedorozumění – pokud se k vám přidávají další běžci, je vše v pořádku, jakmile se přidá i Městská Policie, zvažte přerušení tréninku a sbírejte dech na vysvětlení.
 5. Těsně před výkonem věru příliš nejez. Síla, kterou tím člověk získá, je beze zbytku vydána na zběsilý pohyb žaludku nezávisle na směru, kterým se ubírá zbytek těla. Sousloví „otřesný zážitek" zřejmě vzniklo právě na základě tohoto břišního třasu.
 6. A ostatně, nejez vůbec. Jídlo = hmotnost, hmotnost = bolest.
 7. (Jde prozatím o teoretický postulát. Z nevysvětlitelného důvodu je zahájení reálných pokusů s tímto bodem neustále z nejrůznějších příčin oddalováno. Zvláštní rodinná komise „Transobžerstvency International" v této souvislosti již poukázala na ovlivňování výzkumu ze strany mocensko-zájmové lobby, soustředěné zejména kolem výrobců bramborových lupínků a nugety.)

 8. Ani pohorky, ani boty na basketbal zřejmě nejsou vhodnou obuví na vytrvalostní běh. Pokud samozřejmě nejsou vaším cílem otoky nohou, mozoly a trvalá devastace kloubního systému. (Viz seminární práce „Vymlouváme se z nákupů" a „Nechce se vám na výlet?“)
 9. Být zadýchaný je strašné a neestetické…!
 10. …nicméně, udusit se je horší…
 11. Při běhu se dnes člověk dýchání těžko vyhne, taková už je holt doba. Doporučujeme proto tuto nezbytnost neodkládat.

 12. A vůbec – dechem šetři! Zvyk hovořit při běhu sám k sobě není z nejmoudřejších! Vyhneš se tak trapným situacím, jaká například nastala nedlouho po prezidentské amnestii na Havajské běžecké párty. Kdo by si (oděn dle pozvánky v pseudohavajský obleček) odpustil při běhu zoufalý polohlasný komentář na úpatí kopce: „Milost, milost!“, byl by ušetřen rozhovoru kolemjdoucích důchodců: „Slyšelas? To je určitě jeden z těch propuštěnejch! Asi se z toho zbláznil… A to mně hned připadal divnej!" „Hm, tak to mně připadaj divný všichni…“
 13. Běžecký styl je velmi důležitý. V pořadí směrem k nejužitečnějšímu jsem zatím vyzkoušel tyto: Noc živých mrtvých, Raněný klokan, Zfetovaný medvěd, Plíživá kontrarevoluce a Náhodný kolemjdoucí. Na dalších se zatím pracuje, velmi slibně vypadá například Chvátající opilec, neboť celkově má prý být při běhu osa těla mírně nakloněna kupředu. Náklonu již bylo dosaženo, na stabilizaci jedním směrem se zatím pracuje. (A napřesrok počítá vědecký tým dokonce s pokusy se stabilizací kýženým směrem!)
 14. Zjednodušená poučka, že „běh je vlastně řízené vytrvalé padání směrem vpřed“, je, jak se ukázalo, pouhou nadsázkou. Empiricky bylo ověřeno, že pád, jakkoli efektivně provedený, běžce žádným konstruktivním způsobem zrychlit nedokáže.
 15. I běh je třeba provádět s mírou, viz příslušné články na běžecké škole. Pokud vás rodina po návratu z tréninku nepozná, tento požadavek jste nesplnili.
 16. Obvyklý výraz „Ahoj“, jímž se běžci navzájem zdvořile zdraví, silně diskriminuje méně zdatné jedince. Navrhuji proto ustanovit výraz nový, nejlépe něco jako: „Héé-uff, héé-uff“, který je jistě spravedlivější a nevystavuje běžce pre-začátečníky podezření z nezdvořilosti. (Ostatně je to krásný, typický úkol pro nějaký výbor EU...)
 17. Včas informujte okolí, že se hodláte věnovat běhu. Jinak bude vaše náhlá nevysvětlitelná dobrá nálada, spojená s  viditelným úbytkem váhy a častými záchvaty životního optimismu, připisována konzumaci lehkých drog.
 18. Pokud již konzumujete lehké drogy, nic vysvětlovat nemusíte. Na druhou stranu si dávejte obzvláště dobrý pozor na to, kam běžíte, neb ne každá přerušovaná bílá čára označuje místo startu.
 19. Ostatně, proč se spokojit s horší variantou? Běh sám o sobě dokáže totéž, jen levněji a zdravěji. Jako náhražka je navíc širokospektrální: zdařile se vypořádá s návykem na cigaretu, kávu, ba i (byť zde dosud panují závažné pochybnosti) na nugetu a bramborové lupínky…

Zdař Bůh, milý čtenáři a mnoho zdaru při běhu a  při všem!

běžecký kacíř - Jan Růžička foto
 • přečteno: 9972/9536×, 2 komentáře

Hodnoť článek

5 z 5 hvězd líbí se mi (23 hodnocení)

Bookmark and Share

Vložit komentář Vložit komentář

Honza Růžička | 13. 2. 2013 10.27 hod. | 62.141.0.xxx
To mohu objasnit rovnou – hlavním cílem teorie bylo zamluvit jakoukoli případnou možnost dalšího kolečka... :-)
Jinak se obávám, že z členství v klubu Chodec-Tydýt ses diskvalifikovala zveřejněním svého běžeckého zápisníku v sekci PIMu.
Což nečteš noviny? Měla ses nejdřív nechat přijmout a až dodatečně to zveřejnit – to je teď hrozně v módě i mimo sport...

Simona Vlašimská | 13. 2. 2013 9.37 hod. | 62.141.0.xxx
K tomu se nedá nic napsat... ;-) Honzi, jsem ráda, že mám tu čest být členem stejného klubu :-)
Milí čtenáři, dnes jsem měla tu čest vyběhnout s kacířem ráno do Krčského lesa. V úvodu cesty Honza citoval Emila Zátopka :-), v dalším průběhu jsme probírali témata zcela všední, v závěru cesty jsem si vyslechla teorii, že by bylo bývalo lepší, kdybychom měli kratší stehna (pak bychom s nimi nemuseli tolik šmrdlat o sebe) a delší holeně a lýtka. Pak bychom ale museli mát upravené kotníky, protože...
Těším se, že nám Honza teorii ještě objasní :-)

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Začínáme s během

všechny články Začínáme s během

Anketa – hlasuj i ty!

kde se diskutuje

 • Běžecká škola, jak ji znáte, se stěhuje do archivu : Gratuluji k takovému výkonu a do dalších let držím palce. Ať se daří a vaše články učiní šťastný…»
 • Když je třeba – ZASTAV, když je třeba – BĚŽ DÁL : Miloši díky za další rady. Moc mě to pomáhá při mém běhání. »
 • Křížem krážem Karlovarským krajem : Jenom si dovolím takové drobné doplnění: vložené video „O běhání pro zdraví i pro…»
 • Běh mi zachránil život : Po x letech jsem opět narazila na tento příběh. Příběh, který změnil i mě život jakožto těžkému…»
 • Kurz – Instruktor kondičního běhu : Dobrý den, budete pořádat kurzy teď na podzim 2020. Nebo můžete doporučit kde je to možné? Zajímá…»

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků