logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Pozitivní působení masáže na organismus běžce

Pozitivní působení masáže na organismus běžce

Masáž působí na tělesný i duševní stav člověka velmi kladně. Zlepšuje zejména podmínky pro svalovou a kloubní činnost. Rovněž při zotavování po nemoci či úrazu má vhodně zvolená a citlivá masáž velmi příznivý účinek na organismus.

Rychlá navigace [zobrazit]

Obsah [skrýt]

 1. Základní masážní hmaty a jejich použití
  1. Tření
  2. Hnětení
  3. Roztírání
  4. Tepání
  5. Chvění
 2. Pohyby v kloubech

Masáž působí bezprostředně především na povrch těla. Účinkem masérských hmatů dochází k překrvení a tím k začervenání až zarudnutí kůže. Zvyšuje se podstatně výživa kožních buněk a zlepšuje se jejich činnost. Je všeobecně známo, že masáží pěstěná pokožka se stává vláčnou, je pružnější a pevnější, a proto nepodléhá tolik tvorbě vrásek.

Masáž má dobrý vliv i na klouby, zejména na zvyšování nebo udržování jejich pohyblivosti. U lidí s nedostatkem pohybu je kloubní pohyblivost zmenšena. Uplatněním masérských hmatů k zanedbanému kloubu lze přispět k urychlenému vstřebávání všech přebytečných a odpadových látek, které jsou často příčinami zvýšené únavy, ale i obtíží a bolestí. Masáží se kloub uvolňuje a rozsah kloubní pohyblivosti se zvětšuje. Také v doléčování poúrazových stavů kloubů se stává masáž nezbytným pomocníkem, urychluje odstranění bolestí a zlepšuje kloubní pohyblivost.

Masáž působí na celkové zlepšení krevního a mízního oběhu. Usnadňuje též odtok zplodin, které vznikají ve svalech po tělesné námaze, a tím se urychluje odstraňování pocitů únavy. Je známo, že působením masáže na povrch těla lze příznivě působit i na orgány v hloubce.

Masáž má vliv i na nervovou soustavu. Mírná, pomalá a lehká masáž uklidňuje, masáž silnější, rychlá, s nepravidelným tempem, vydatnější intenzitou a prováděná všemi směry působí dráždivě. Při masáži je však často nutné brát zřetel i na typ nervové soustavy masírovaného. Lehkou uklidňující masáží budeme příznivěji působit na předrážděného jedince, u netečného použijeme spíše silnější masáž s dráždivými účinky.

Prakticky vždy působí masérské hmaty na kůži a podkoží. Masáží lze podráždit nebo tlumit kožní i hloubkové receptory, přes něž lze reflexně ovlivňovat i centrální nervovou soustavu a tato pak zpětně může mít vliv i na ostatní orgány těla. To vysvětluje reflexní účinek masáže.

Působení jednotlivých masérských hmatů způsobuje uvolňování histaminových látek, jejichž účinek se projevuje rozšířením kapilár. Dochází k lepšímu prokrvení masírované oblasti, což působí zčervenání a zvýšení teploty těla. To zlepšuje celkovou látkovou výměnu. Tímto způsobem se projevuje biochemický účinek masáže.

Masáží se mechanicky urychluje nejen krevní, ale i mízní oběh, čímž se zrychluje odstraňování tzv. únavových látek a dalších zplodin látkové výměny. Zlepšuje se též vstřebávání různých výpotků. Tím se urychluje odstraňování únavy po namáhavých výkonech, zmírní se případná bolest. Zotavení po masáži je mnohem rychlejší, než po pouhém pasivním odpočinku. Tak se vysvětluje mechanický účinek masáže.

Uvedené účinky masáže působí současně a odezva v organismu je vždy komplexní.

Účinek masáže je závislý především na působení jednotlivých masérských hmatů, jejich směru, intenzitě, rychlosti, vlastním provedení a vlivu pomocných masážních prostředků nebo přístrojů, dále i na vlivu prostředí, kde se masáž provádí, na momentálním stavu masírovaného i maséra, a na řadě dalších okolností.

Základní masážní hmaty a jejich použití

Při sportovní masáži rozdělujeme masérské hmaty do šesti základních skupin: tření – hnětení – roztírání – tepání – chvění – pohyby v kloubech.

Při vlastní masáži postupujeme ve výše uvedeném pořadí. Masáž vždy začínáme a končíme třením (úvodní a závěrečné tření).

Tření

Tření je nejpoužívanější skupinou masérských hmatů. Jednou nebo oběma rukama třeme masírovaného dlaní, hřbetem ruky či pouze bříšky prstů. Účinek tření se uplatňuje především na kůži a podkožní tkáni. Třením se zvyšuje prokrvení, urychluje se krevní a mízní oběh a tím i výměna látek ve tkáních.

Hnětení

Hnětení je určeno především pro masáž dlouhých a bříškatých svalů. Nehodí se dosti dobře na svaly ploché. Je nutno dbát na uvolnění svalů masírovaného, jinak není hnětení účinné. Hnětení má vliv zejména na krevní a mízní oběh nejen v kůži a podkoží, ale zasahuje i hlouběji – do svalů. Přeměna látková se v hnětených svalech zvyšuje a urychluje. Svalové napětí se zvyšuje nebo snižuje podle způsobu aplikace hmatů. Hnětení je nejúčinnějším a nejvydatnějším masážním hmatem.

Roztírání

Roztírání je podobné jako tření, působíme však více do hloubky na podkožní tkáně, vazivo i svalstvo. Zvláště účinné je roztírání na klouby, zejména na kloubní pouzdra a nejbližší okolí kloubů. Provádí se též na plochých svalech. Roztíráme kruhovými či spirálovitými pohyby palcem, více nebo i všemi prsty (bříšky prstů), dlaní či pěstí. Účinek roztírání je obdobný jako u hnětení.

Tepání

Tepání dělíme jej na dvě základní skupiny: tepání povrchní a tepání hluboké. Tepeme většinou rychlými údery střídavě oběma rukama (u dlouhých svalů vždy napříč svalových vláken). Tepání je série úderů, na jejímž začátku a konci tepeme pomaleji a s menší intenzitou. Zásadně tepeme pouze dobře uvolněné svaly, jinak by tepání bylo bolestivé! Tam, kde při tepání cítíme pod údery tvrdý odpor kosti, musíme tepání provádět jen lehce, jinak by mohlo být též bolestivé! Správně prováděná masáž nikdy nebolí!

Účinek tepání závisí na druhu použitých hmatů, intenzitě jejich provedení a místě aplikace. Tepání slabší intenzitou zvyšuje svalový tonus a vyvolává přechodnou vasokonstrikci (zúžení průsvitu cév). Tepání silnější intenzitou má na svaly vliv opačný, cévy rozšiřuje (vasodilatace) a nervový systém utlumuje. Tepání je charakteristické i účinkem na vzdálenějších tělních krajinách, které přímo nemasírujeme. Tento účinek je vyvoláván reflexní cestou. Tak například – jak uvádí Crampton – tepání zad upravuje a zpomaluje tepovou frekvenci, podle Moškova ovlivňuje i vylučování trávicích šťáv. Slabé povrchní tepání uklidňuje, středně intenzivní tepání dráždí (rychlé tepání vějířovité), silné tepání může tlumit bolest.

Chvění

Chvění neboli vibrace, je skupina masérských hmatů, při nichž se vyžaduje naprosté uvolnění svalstva. Z tohoto důvodu dáváme někdy končetiny masírovaného do jiných poloh, abychom docílili maximálního uvolnění. Tento hmat se může nejsnadněji nahradit masáží pomocí elektrických vibrátorů. Účinek chvění je reflexní a působí dráždivě. Ve svalech chvění zlepšuje prokrvení. Rychlým a vydatným chvěním svaly dráždíme, zvyšujeme jejich tonus a působíme celkové podráždění celého organismu. Pomalejší a mírnější chvění působí svalové uvolnění a i celkový vliv na organismus je uklidňující (přes centrální nervovou soustavu).

Pohyby v kloubech

Pohyby v kloubech mohou být pasivní, aktivní nebo smíšené. Provádíme je buď v jednom skloubení, nebo současně ve více kloubech. Účinek pohybů má vliv na prokrvení, dráždíme jimi hluboká nervová zakončení a přímo působíme na vlastní kloubní systém. Velký význam mají i při doléčování některých kloubních poranění sportovců (masáž sportovně léčebná).

Seriál byl napsán pro časopis Běžecký svět, který jsem vydával společně s Janem Šourkem v letech 2002 – 2004, a byl mým prvním pokusem, jak hobby a výkonnostním běžcům přinést informace z oblasti běhu, které jinde nenajdou. Text čerpán z knihy MUDr. Josefa Kvapilíka – Sportovní masáž pro každého.

bezeckaskola. cz foto
 • přečteno: 14532/14275×

Hodnoť článek

5 z 5 hvězd líbí se mi (9 hodnocení)

Bookmark and Share

Vložit komentář Vložit komentář

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Běžecká poradna

všechny články Běžecká poradna

Anketa – hlasuj i ty!

kde se diskutuje

 • Běžecká škola, jak ji znáte, se stěhuje do archivu : Gratuluji k takovému výkonu a do dalších let držím palce. Ať se daří a vaše články učiní šťastný…»
 • Když je třeba – ZASTAV, když je třeba – BĚŽ DÁL : Miloši díky za další rady. Moc mě to pomáhá při mém běhání. »
 • Křížem krážem Karlovarským krajem : Jenom si dovolím takové drobné doplnění: vložené video „O běhání pro zdraví i pro…»
 • Běh mi zachránil život : Po x letech jsem opět narazila na tento příběh. Příběh, který změnil i mě život jakožto těžkému…»
 • Kurz – Instruktor kondičního běhu : Dobrý den, budete pořádat kurzy teď na podzim 2020. Nebo můžete doporučit kde je to možné? Zajímá…»

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků